Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bestemd voor binnenlands gebruik

07-03-2017

De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld

Oratie van Renée Römkens ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar Gender Based Violence aan de Universiteit van Amsterdam, vanwege de Stichting Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Geweld tegen vrouwen als maatschappelijk probleem

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt onderkend dat geweld tegen vrouwen ook een maatschappelijk probleem is, en niet alleen een privéprobleem. Hiermee wordt geweld tegen vrouwen erkend als seksediscriminatie én als een schending van de mensenrechten. Dat brengt verplichtingen met zich mee voor de overheid, zowel in beleid als in wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de ratificatie door Nederland van de zogeheten Istanbul Conventie, ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Genderperspectief in debat en onderzoek

Römkens gaat in haar oratie in op verschuivingen in de manier waarop de relatie tussen geweld en gender inhoud krijgt in beleid en regelgeving, maar ook in het maatschappelijk debat. Ze beschrijft daarbij de invloed die de vrouwen- en mensenrechtenbeweging hebben gehad op het debat en op de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland. Ook gaat ze in op het gevaar van bagatellisering (van omvang en ernst), sekseneutralisering en culturalisering van geweld tegen vrouwen en op de noodzaak van genderspecifiek wetenschappelijk onderzoek.

Download

pdf-bestandOratie ‘Bestemd voor binnenlands gebruik’. De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld (pdf-bestand, 747 kB, via www.atria.nl)


Römkens, R. (2017). Bestemd voor binnenlands gebruik. De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld. Amsterdam: Atria.