Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beyond Ethnic Differences in Child Sexual Abuse

03-09-2015

Comparative study into child sexual abuse of youth with a non-Western ethnic and native Dutch back-ground.

Er zijn signalen uit de maatschappij dat jongeren in Nederland met een niet-westerse etnische achter-grond, een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik in de kindertijd dan autochtone leeftijdsgenoten. Over de aard en omvang daarvan is echter weinig bekend. Pinar Okur onderzocht daarom seksueel misbruik in de kindertijd van Nederlandse jongeren met een niet-Westerse etnische achtergrond en de wijze waarop deze jongeren omgaan met het misbruik.

Seksueel misbruik

Het onderzoek toont aan dat meer dan 40% (42,9%) van alle respondenten (3.426 in totaal) ten minste één vorm van seksueel misbruik had meegemaakt. Dit percentage omvat alle vormen van misbruik: zowel misbruik zonder als met lichamelijk contact. Hierbij is geen verschil gevonden van Antilliaanse, Surinaamse en Turkse respondenten in vergelijking met Nederlandse leeftijdsgenoten. Enkel de Marokkaanse jongeren rapporteerden minder seksueel misbruik dan de Nederlandse groep. Voor twee specifieke vormen van seksueel misbruik hebben Antilliaanse jongeren hogere percentages gerapporteerd dan de Nederlandse jongeren, terwijl Marokkaanse jongeren een lagere prevalentie rap-porteerden op twee andere vormen van seksueel misbruik. Tevens toonden de resultaten aan dat er geen etnische verschillen waren in formeel en/of informeel hulpzoekgedrag.

Minder verschillen dan verwacht

Gebaseerd op de resultaten van deze studie, valt te concluderen dat er minder verschillen zijn tussen niet-westerse etnische minderheden en autochtone jongeren wat betreft seksueel misbruik in de kin-dertijd dan verwacht. In het algemeen zijn er geen (grote) etnische verschillen gevonden, noch in de prevalentie van het misbruik, noch in het hulpzoekgedrag daarna. Okur stelt dan ook dat seksueel misbruik een wereldwijd probleem is, ongeacht etnische achtergrond. (Samenvatting van Tilburguniversity.edu)


Okur, P. (2015). Beyond Ethnic Differences in Child Sexual Abuse; Comparative study into child sexual abuse of youth with a non-Western ethnic and native Dutch background. Tilburg: Tilburg University.