Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

"Bring in the family."
Huiselijk geweld, vrouwenopvang en (aankomende) professionals nader beschouwd

Op vrijdag 20 juni 2008 heeft dr. Sietske Dijkstra, lector Vrouwenopvang en huiselijk geweld van Valkenhorst en Avans Hogeschool, haar lectorale rede gehouden.

Het lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld is in 2007 ingesteld op initiatief van Valkenhorst, een centrum voor opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen en de aanpak van huiselijk geweld in Breda. Avans Hogeschool levert een belangrijke bijdrage aan de leerstoel door deze facilitair en inhoudelijk te steunen. Een kenniskring bestaande uit docenten van de hogeschool en hulpverleners van Valkenhorst, verricht onder leiding van de lector onderzoek naar vraagstukken uit de praktijk met het doel een betere onderbouwing te leveren voor de benadering van diverse doelgroepen en interventies.

De lectorale rede bestaat uit vier delen. Naast een schets van het thema, de sector vrouwenopvang en de positie van de hulpverlening gaat Dijkstra onder andere in op de achtergrond van de problematiek, de positie van vrouwen, mannen en kinderen en die van de betrokken professionele partners. Tevens geeft zij een toelichting op het kernbegrip ‘verbinden’ dat als motto en leidraad geldt van het lectoraat. Het gaat hier om verbindingen tussen beleid, onderzoek en onderwijs / werkveld. Het model van een gelijkzijdige driehoek dient als analysekader bij de aanpak van huiselijk geweld op landelijk, regionaal en instellingsniveau. Ten slotte richt zij zich in de rede op de kwestie wat een goede professional doet in de praktijk.

pdf bestandVolledige tekst van de lectorale rede (pdf, 234 Kb).