Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking voor beleidsmakers en anderen

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld

23-10-2005

Handreiking voor beleidsmakers en anderen die casemanagement willen inzetten in de werkwijze van advies- en steunpunten huiselijk geweld.

Deze handreiking gaat over hóe casemanagement ingebed kan worden in de aanpak van huiselijk geweld. Er wordt beschreven wat casemanagement inhoudt, welke vormen er zijn en wat de functie (meerwaarde) ervan kan zijn. Vervolgens worden twee praktijkervaringen beschreven. Tenslotte worden de voorwaarden, waaronder casemanagement een effectieve bijdrage kan leveren aan een adequate aanpak van huiselijk geweld, op een rij gezet.

De handreiking is primair bedoeld voor managers, coördinatoren, projectleiders en anderen die casemanagement willen introduceren en inbedden in een advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG). Daarnaast biedt het bruikbare informatie voor diegenen die willen weten hoe casemanagement in hun organisatie anders of beter vormgegeven dan wel ingevuld kan worden.


Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld. TransAct, Els Kok en Nonja Meintser, Utrecht, oktober 2005