Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities (artikel)

17-12-2015

Vanuit Engelstalige onderzoeksrapporten wordt een beeld geschetst van de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) in Westerse landen, de pogingen dit te stoppen en de effectiviteit van die pogingen.

Ondanks het gebrek aan daadwerkelijke veroordelingen (juridisch) is duidelijk dat er wel degelijk gedragsverandering plaatsvindt onder de vrouwen die naar het Westen migreerden. Allereerst is er de constatering dat de type 3 besnijdenis (infibulatie) en daarmee de meest ernstige vorm van VGV steeds minder vaak voorkomt. De auteurs onderbouwen deze bevinding vanuit de literatuur. Ook dat VGV volgens de islam aanbevelenswaardig zou zijn (oftewel ‘sunna’), wordt steeds meer in twijfel getrokken.

Meisjesbesnijdenis moet worden opgevat als een strategie, en moeders kiezen ervoor vanuit strategische overwegingen; ze doen het om het toekomstperspectief van hun dochters te verbeteren. Het artikel maakt duidelijk dat moeders zich (gaandeweg steeds vaker) onthouden van het laten besnijden van hun dochters omdat de optie om besnijdenis op te geven leidt tot een beter leven voor de doch-ters. Verder staan in het artikel tips die het verder stopzetten van VGV kunnen beïnvloeden. De auteurs roepen met name gezondheidsprofessionals op dit proces te ondersteunen: “There is a great potential for healthcare providers to encourage this development towards general abandonment of circumcision of girls”. (Bron: Pharos E-zine #4, December 2015).

Lees het gehele artikel online

externe linkCultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities (via Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology online).


Johnsdotter, S. & Essén, B. (2015). Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology.