Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dader en slachtoffer: een paar apart?

17-08-2015

Gebundelde lezingen van het gelijknamige symposium van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering in 2014

In het strafproces zijn van oudsher de belangen van de verdachte goed beschreven en geborgd. Voor de slachtoffers was dat lange tijd niet het geval. In de politiek en op beleidsniveau wordt anno 2015 gezocht naar manieren om de belangen van daders en slachtoffers meer met elkaar in evenwicht te brengen.

Op het symposium van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering werd door een viertal sprekers aandacht besteed aan de relatie tussen dader en slachtoffer. Dit vanuit verschillende invalshoeken: de juridische, die van het slachtoffer, die van de dader en die van de reclassering.

Meer informatie

Meer informatie en bestellen: externe linkDader en slachtoffer: een paar apart? (via SWPbook.com)


Vliet, J. van & Menger, A. (2015). Dader en slachtoffer: een paar apart? Amsterdam: SWP.
ISBN 9789088506239
Prijs 8,90