Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De effectiviteit van Voorzorg

24-10-2014

Primaire preventie van kindermishandeling

Vanaf 2007 werd de effectiviteit van VoorZorg onderzocht door middel van een gerandomiseerde trial (RCT) in tien regio’s in Nederland. Dit is de eerste effectstudie buiten de VS waar de effectiviteit van NFP/VoorZorg op het voorkomen van risicofactoren voor alsmede van feitelijke kindermishandeling en verwaarlozing wordt onderzocht. In dit proefschrift wordt de effectiviteit van VoorZorg bij hoog risico zwangeren in vergelijking met de gebruikelijke zorg in Nederland beschreven.

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat het VoorZorg programma, een intensieve verpleegkundige huisbezoekprogramma gedurende de zwangerschap tot het tweede levensjaar van het kind, effectief is in het verminderen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze resultaten, samen met de resultaten behaald in de NFP (Nurse-Family Partnership (NFP), Verenigde Staten) studie, tonen aan dat VoorZorg huisbezoeken door getrainde VoorZorg verpleegkundigen effectief zijn in de aanpak van risicofactoren bij hoog risico gezinnen. VoorZorg en het NFP dienen te worden geïmplementeerd, niet alleen in Nederland en de VS, maar ook in andere landen.

(Bron: website Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland)

Te downloaden via externe linkThe primary prevention of child maltreatment in early life


Mejdoubi, J. (2014). The primary prevention of child maltreatment in early life: Study on the effectiveness of VoorZorg.. Amsterdam: Vrije Universiteit.