Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De handelwijze van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke Kerk

16-09-2013

Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-katholieke Kerk.

Taak cammissie

De commissie had de taak onderzoek te doen naar:

  • de nog beschikbare archieven waarin mogelijk informatie te vinden zou zijn die inzicht kan geven in hoe het OM in de periode 1945-2010 omging met van seksueel misbruik verdachte geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk;
  • de manier waarop het OM in de periode 1945-2010 is omgegaan met van seksueel misbruik verdachte geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk in vergelijking met andere verdachten van vergelijkbare delicten.

Belangrijke conclusie

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor beleid of algemene afspraken over een milde afdoening of het niet vervolgen van zedenzaken tegen geestelijken. Uit de vele aangetroffen zaken blijkt juist dat het OM optrad in zedenzaken tegen geestelijken.
Tegelijkertijd wijst het casusonderzoek uit dat de verdachte geestelijke, evenals de verdachte uit een vergelijkbare sociale klasse vaker dan de gemiddelde verdachte een gunstiger afhandeling van een misbruikzaak ten deel viel.

Het rapport geeft een helder inzicht in de patronen die met name in de jaren ’50 tot ’70 voor de geestelijkheid konden bijdragen aan deze feitelijke rechtsongelijkheid. Slachtoffers hebben zich daardoor miskend kunnen voelen.

Kamerbrief

Begleidende brief van de minisiter van Veiligheid en Justitie, Opstelten, bij aanbieding van het rapport.
pdf bestandKamerbrief over eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (pdf, 122 Kb) (via rijksoverheid.nl)

Tekst rapport

pdf bestandDe handelwijze van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (pdf, 429 Kb) (via rijksoverheid.nl)


Boven, M.W. van, & Koster, F.H. (2013). De handelwijze van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk. Den Haag: s.n.