Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen

10-04-2015

Wat gemeenten moeten weten over jeugdartsen

In het snel veranderende beleidsterrein van de jeugdhulp is het van groot belang dat gemeenten weten wat ze kunnen verwachten van jeugdartsen en welke rollen jeugdartsen kunnen vervullen om de doelen van de Jeugdwet te realiseren.

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

De Artsen(vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. De AJN wil preventie positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor jeugd. De AJN draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd.

Rol jeugdarts bij kindermishandeling

Dit position paper gaat in op de rol van de arts als verbinder, community doctor, beleidsadviseur en onderzoeker. De jeugdarts kan onder meer optreden als aandachtsfunctionaris kindermishandeling en bij Veilig Thuis-organisaties als vertrouwensarts en expert rondom kindermishandeling.

Gemeenten kunnen de kennis en ervaring van jeugdartsen inzetten. Soms betekent dat slimme verbindingen maken tussen bijvoorbeeld een jeugdarts in het wijkteam en de huisarts. Soms kan de jeugdarts ook benut worden als beleidsadviseur.

pdf-bestandDe jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen (pdf-bestand, 313,66 KB, via artsenjgz.nl)


De jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen. (2015). Utrecht: AJN.