Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De kleine gids kindermishandeling 2016

01-06-2016

Achtergronden, signaleren en de meldcode.

Deze gids geeft informatie over wettelijke kaders en het beleid in Nederland, maar ook over oorzaken, gevolgen en signalen van kindermishandeling. Een belangrijk deel gaat over het praktisch handelen - van de wettelijk verplichte meldcode tot gesprekvoering met ouders. De gids biedt daarnaast actuele informatie over de werkwijze van instanties en verantwoordelijkheden van professionals na de invoering van de Jeugdwet. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de aanpak van kindermishandeling. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn geintegreerd en verdergegaan als Veilig Thuis. De toegang naar jeugdhulp gaat niet meer via Bureau Jeugdzorg maar via sociale wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin.

In deze gids komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• De laatst bekende cijfers
• Nieuwe relevante wetten (Wmo en Jeugdwet)
• De gewijzigde toegangsfunctie
• Verandering van AMK naar Veilig Thuis
• Inspecties van Veilig Thuis en de rol van gemeenten
• De stappen van de meldcode
•De nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
• Onderzoek
• Richtlijnen voor professionals

Voor professionals en studenten

De doelgroep van de gids strekt zich uit van medewerkers in de jeugdzorg, studenten, gezinscoaches, leerkrachten en politieagenten tot medewerkers van kinderdagverblijven.

Bestellen

Bestel het boek via de website van externe linkWolters-Kluwer


Bonnet, R. (2016). De kleine gids kindermishandeling. Achtergronden, signaleren en de meldcode. Deventer: Wolters Kluwer.
ISBN: 9789013136883
Vierde geheel herziene druk. 2016