Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De kleuren van de kameleon

21-03-2014

Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten.

In het leven bekleden mensen verschillende sociale posities: zo zijn ze bijvoorbeeld lid van een familie, daarnaast werknemer en in hun vrije tijd actief bij een sportvereniging. Bij elk van die posities horen verschillende rollen, dat wil zeggen ideeën wat betreft verwacht en correct gedrag. Die diverse posities en bijbehorende rollen geven kleur en diepte aan het leven: een mensenleven is wat dat betreft net zo bont als het opvallende lijf van een kameleon. Een mens is immers meer dan ‘de zoon of de dochter van’ en het bestaan wordt eenzijdig als de persoonlijke identiteit staat of valt met het uit oefenen van een baan of een hobby. Maar een gevarieerd leven waarin mensen tal van posities innemen, genereert ook spanning, omdat verwachtingen ten aanzien van gewenst gedrag bij verschillende rollen enigszins kunnen schuren of zelfs met elkaar in tegenspraak zijn. Zo kan een individu in de knel komen omdat bijvoorbeeld opvattingen over loyaliteit in de eigen familie haaks staan op de toewijding en oprechtheid waarop zijn of haar werkgever rekent. Over dit soort dilemma’s gaat dit boek. Het centrale thema is toegespitst op de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerzaken. Met betrokkenheid wordt hier niet de inzet van politieambtenaren bedoeld in het kader van opsporing of handhaving bij dergelijke vormen van geweld. Hier gaat het om gebeurtenissen in het privéleven of incidenten op het werk, die ertoe leiden dat een politieambtenaar zelf als verdachte, slachtoffer of op een andere manier in een eerconflict betrokken raakt.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor politieambtenaren, studenten binnen het politieonderwijs, criminologen en veiligheidskundigen.

Auteursinformatie

Dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG). Daarnaast is zij verbonden aan de vakgroep strafrecht en criminologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Meer informatie en bestellen

(externe linBron: Uitgeverij Moom, Lemma
Mogelijkheid tot bekijken inhoudsopgave.


Janssen, J. (2013). De kleuren van de kameleon. Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten. Den Haag: Boom Lemma.
ISBN: 978‐94‐6236‐033‐4