Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De olifant in de (kinder)kamer

16-10-2017

Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?

Deze inaugurele rede gaat in op de vraag waarom we kindermishandeling als probleem niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Hoe is dit te verbeteren? Hoe kunnen we kinderen beschermen tegen kindermishandeling en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen?

Op 13 oktober 2017 aanvaardde Majone Steketee haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

externe linkDe olifant in de (kinder)kamer (via verwey-jonker.nl).

Zie ook dit externe linkartikel (via socialevraagstukken.nl).


Steketee, M. J. (2017). De olifant in de (kinder)kamer. Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel? Oratie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
ISBN 978-90-5830-840-5 | 22 pag.