Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De recidivist als medeburger

20-07-2015

Ex-gedetineerden terug in de gemeente

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving. In een flink aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa 70 procent van de ex-gedetineerden na zes jaar weer in aanraking komt met politie en justitie. Dit leidt, zeker wanneer het gaat om ex-zedendelinquenten en plegers van gewelddadig gedrag, tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De rol van de burgemeester en in het algemeen het openbaar bestuur is in deze situaties van toenemend belang.

Succesvolle praktijken

In deze publicatie wordt de problematiek beschreven. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van succesvolle praktijken om ex-gedetineerden en ex-tbs-gestelden te re-integreren in de (lokale) samenleving. Daarbij komen ook buitenlandse praktijken aan bod.

De auteur is werkzaam bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering.

Meer informatie

externe linkDe recidivist als medeburger (via SWPbooks.com)


Vliet, J. van (2014). De recidivist als medeburger. Amsterdam: SWP.
ISBN: 9789088505799
200 pagina's
Prijs: € 29.90