Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

07-09-2016

Internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een gezin.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin. Het is niet alleen relevant om te weten hoe vaak de beide fenomenen samen binnen één gezin voorkomen (samenloop). Ook is het, vanuit het perspectief van gerichte preventie en interventie, van belang te weten of de ene geweldsvorm vaker voorkomt als de andere geweldsvorm aanwezig is (samenhang).

Bij samenhang gaat het dus om de vraag of er een verhoogde kans is op kindermishandeling als er huiselijk geweld plaatsvindt (ten opzichte van gezinnen waarin geen huiselijk geweld plaatsvindt) en vice versa.

Meeromvattend onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek met als doel de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Hiermee kan de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland worden doorontwikkeld, gestuurd en geëvalueerd.

Download samenvatting en volledig rapport

externe linkDe samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen (via wodc.nl)


Boom, A. ten, Witkamp, B., Mertens, N. (medew.) (2016). De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen. Den Haag: WODC, Regioplan Beleidsonderzoek.
Cahiers 2016-07