Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

07-10-2011

In dit proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse strafwet vallen.

mr. W.M. (Wouter) Limborgh pleit in zijn proefschrift “Culturele vrijheid en het strafrecht”, dat hij op 7 oktober 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verdedigde, om symbolische meisjesbesnijdenis van strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te sluiten en de strafbaarstelling van polygamie uit het wetboek van strafrecht te schappen.

Toelaatbare culturele feiten

Culturele feiten die binnen het geschetste kader toelaatbaar worden bevonden, moeten van strafrechtelijke aansprakelijkheid worden uitgesloten. Limborgh grijpt in dit verband terug op het wederrechtelijkheidsbeginsel, dat verschillende aanknopingspunten biedt voor het van strafrechtelijke aansprakelijkheid uitsluiten van toelaatbare culturele feiten. Op welke manier bij het wederrechtelijkheidsbeginsel moet worden aangesloten, is afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval.

Vrijheid van het slachtoffer

Uitgaande van bovenstaande, stelt Limborgh onder meer dat in de in het proefschrift aangegeven omstandigheden eerwraak, de in Nederland veel voorkomende vorm van jongensbesnijdenis die ‘periah’ wordt genoemd en de meest ingrijpende vormen van meisjesbesnijdenis (clitoridectomie, excisie en infibulatie) niet toelaatbaar zijn omdat de culturele vrijheid van de plegers niet opweegt tegen de vrijheden van de slachtoffers. De culturele vrijheid van de plegers vormt in deze gevallen geen overtuigende reden om het betreffende culturele feit van strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te sluiten.

Symbolische meisjesbesnijdenis en polygamie zijn in de geschetste omstandigheden wel toelaatbaar en dienen op grond van de culturele vrijheid van de plegers van strafrechtelijke aansprakelijkheid te worden uitgesloten. Limborgh betoogt dat deze uitsluiting wat betreft polygamie moet worden bewerkstelligd door de strafbaarstelling van polygamie (art. 237 Sr) uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Symbolische meisjesbesnijdenis dient van strafrechtelijk aansprakelijkheid te worden uitgesloten door de delictsomschrijvingen van art. 300 e.v. Sr restrictief te interpreteren. Symbolische meisjesbesnijdenis kwalificeert dan niet langer als strafbare mishandeling.


Limborgh, W. (2011). Culturele vrijheid en het strafrecht. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.