Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De wetende getuige

18-12-2014

In 'De wetende getuige' vertelt orthopedagoge Anneke van Duin hoe effectief te handelen bij vermoedens van seksueel misbruik. In 1988 stond zij samen met Betty Mijlof, Anneke Wiggemans en Berlinda Aukema aan de wieg van het Diagnostisch Centrum (DC) in Groningen.

In het Diagnostisch Centrum (DC) werden kinderen in de leeftijd van drie tot en met veertien jaar onderzocht bij wie er sprake was van een vermoeden van seksueel misbruik.

Op grond van haar praktijkkennis en geïllustreerd met casussen geeft Anneke van Duin handreikingen aan professionals die met kinderen werken alsook informatie over de specialistische diagnostische methode van onderzoek die in het DC is ontwikkeld. Daarna schrijft psychiater Carla Rus over de korte- en langetermijngevolgen van seksueel misbruik en hoe deze te behandelen.

Met dit boek bepleiten de auteurs ieder vanuit hun eigen invalshoek dat kinderen die seksueel misbruikt worden sneller worden opgemerkt en dat er meer maatschappelijke aandacht komt voor de problematiek van seksueel misbruik.


Duin, A. van (2014). De wetende getuige. Handreikingen aan professionals over handelen en diagnostisch onderzoek bij vermoedens van seksueel misbruik van kinderen. Leeuwarden: Uitgeverij Elikser.
ISBN: 978-90-8954-704-0, 200 blz.