Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De aanpak van kindermishandeling van begin tot eind

Kindermishandeling: De aanpak in Nederland

02-09-2005

Jaarlijks zijn vele kinderen het slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in het gezin. Verschillende beroepsbeoefenaren en beleidsmakers houden zich bezig met de aanpak van dit maatschappelijke probleem. Vaak zijn zij slechts betrokken bij een deel van die aanpak.

Zij zijn bijvoorbeeld vooral gericht op preventie of werken in de hulpverlening. In het boek Kindermishandeling: De aanpak in Nederland wordt juist de aanpak van begin tot eind op een rij gezet: universele preventie, ondersteuning van risicogezinnen, signalering, melding, onderzoek en beoordeling, hulpverlening en bescherming, straf en samenhang en samenwerking.

Daaraan voorafgaand staan de auteurs stil bij de vraag waarom een goede aanpak van kindermishandeling zo noodzakelijk is en welke aanknopingspunten er zijn om kindermishandeling te kunnen bestrijden.

Doelgroep
Dit boek is bestemd voor beroepskrachten (in opleiding) en beleidsmakers in onder andere de (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugdbescherming, het onderwijs en bij overheden, die vanuit hun functie de aanpak van kindermishandeling kunnen en willen verbeteren.

Kindermishandeling: De aanpak in Nederland (112 pagina's), Adrie Wolzak en Ingrid ten Berge. Het boek kost € 14,50 en is te verkrijgen bij de boekhandel of via www.nizwjeugd.nl. ISBN 90 8560 019 7 (Uitgeverij SWP / NIZW Jeugd).