Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dicht op de huid

15-11-2010

Gezinsmanagement bij multiprobleemgezinnen in de Stadsregio Amsterdam.

Een boek over gezinsmanagement, over hoe gezinsmanagers in de Stadsregio Amsterdam werken in multiprobleem gezinnen – dat zijn gezinnen met een opeenstapeling van problemen. Het bevat dubbelportretten van zes gezinnen en ‘hun’ gezinsmanagers, waarin de schrijver, Karin Schaafsma, zo dicht mogelijk heeft willen doordringen tot de kern van het proces dat zij met elkaar doormaken.

Breukvlak

Gezinsmanager en gezin treffen elkaar op een breukvlak of een dreigende breuk: daar waar het gezin dreigt te ontsporen en aan de rand van de maatschappij belandt. De gezinsmanager zoekt samen met het gezin naar manieren om de breuk te dichten, naar paden waarlangs het gezin terug kan keren naar de normaliteit – zonder huiselijk geweld, een vies huis, verwaarlozing, schulden, criminaliteit, isolement... zonder al te grote problemen.

Doel

Het boek is geschreven in opdracht van de Stadsregio Amsterdam met als doel een beeldend antwoord te geven op de vraag wat gezinnen aan de door de Stadsregio ontwikkelde aanpak multiprobleem gezinnen hebben en hoe ze die ervaren.
Het boek is echter ook bedoeld – en dit is zeker zo belangrijk – voor gezinsmanagers en gezinsmanagers in spé. De portretten bevatten stof waarin gezinsmanagers hun werk herkennen, waaraan zij hun eigen werkpraktijk kunnen toetsen en waarvan zij kunnen leren. Een aantal van die lessen komt in het nawoord expliciet aan de orde.‘Dicht op de huid’ kan dan ook goed gebruikt worden bij de opleiding tot gezinsmanager.

[pdf bestand|Dicht op de huid. Gezinsmanagement bij multiprobleemgezinnen in de Stadsregio Amsterdam|http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=DichtOpDeHuid_DSP-groep.pdf&dir=rapport (pdf, 907 Kb) (via dsp-groep.nl)


Schaafsma, K. (2010). Dicht op de huid. Gezinsmanagement bij multiprobleemgezinnen in de Stadsregio Amsterdam. Amsterdam: DSP.