Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

26-06-2015

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

Zjjn er steeds meer of juist minder opvoed- en opgroeiproblemen vergeleken met vroeger? Voeden ouders hun kinderen slechter op? In het debat over de Nederlandse jeugdlopen feiten en opinies soms door elkaar heen.

Vergeleken met 25 jaar geleden domineren andere onderwerpen in het debat over opvoeden en opgroeien. Zo is er ongerustheid over loverboys, seksueel misbruik, pesten, radicalisering, (v)echtscheidingen en de rol van sociale media. De publicatie gaat in op deze onderwerpen aan de hand van zowel het maatschappelijk debat als feiten uit praktijk en (wetenschappelijk) onderzoek.

Kindermishandeling

Het hoofdstuk ‘Voldoende bescherming?’ gaat onder meer in op de casus Savannah en de consequenties die deze heeft gehad voor het veld van de jeugdzorg en jeugdbescherming.
De reikwijdte van het begrip kindermishandeling en de rol van Bureau Jeugdzorg in heden en verleden worden besproken, evenals de publieke opinie bij incidenten en maatschappelijke reacties als de beweging ‘Dark horse’.

Grooming en sexting

‘Het hoofdstuk ‘Beeldschermkinderen’ behandelt de invloed van internet en (sociale) media op jongeren. Seks op het internet (grooming en sexting) is daarbij een van de risico’s. Goede voorlichting en een juiste sturing van ouders kunnen echter helpen om kinderen en jongeren gezond te leren omgaan met nieuwe media.

Conclusies

Conclusie van de auteurs is dat het met de meeste jongeren in Nederland goed gaat. Er zijn echter een aantal groepen die worstelen met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan met name om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen.


Bakker, K., Wilde, E. de & Kooijman, H. (2015). Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland. Utrecht: NJi.
Prijs: 12,50 euro, bestellen via externe linkwww.nji.nl/publicaties.