Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dilemmas in child protection

22-01-2018

Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases

Het doel van dit proefschrift is inzicht te krijgen in factoren die de besluitvorming van professionals in de jeugdzorg en jeugdbescherming beïnvloeden en mogelijk verbeteren in zaken waar (een vermoeden van) kindermishandeling speelt.

Daarbij is onderzoek gedaan naar:

  1. de effecten van gestructureerde besluitvorming op de systematiek, transparantie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van oordelen en beslissingen;
  2. de effecten van een risicotaxatie-instrument op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit van risico-inschattingen;
  3. de invloed van het redeneren van beslissers op beslissingen over de inzet van interventies. Dit naast de invloed van risico-inschattingen, attitude en werkervaring van de beslisser.

Meer informatie

externe linkDilemmas in child protection (via rug.nl)


Bartelink, C. Dilemmas in child protection: Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases.  Rijksuniversiteit Groningen. 168 p. Doctoral Thesis 2018