Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een handreiking voor gemeenten

Draaiboek Aware; instrument tegen belaging

01-12-2003

Het AWARE-systeem is ontwikkeld om mishandelde vrouwen (en eventueel kinderen) die worden lastiggevallen door een ex-partner, sneller en beter te kunnen bijstaan. Centraal staat de installatie van een elektronische zender die als alarmsysteem dient bij de vrouw thuis. Daarnaast krijgt de vrouw een mobiel beveiligingssysteem dat zij met zich mee kan dragen en afhankelijk van de bebouwing tot op zekere afstand van de woning werkt.

Als de ex-partner de vrouw bedreigt of lastigvalt, bij of in de directe omgeving van het huis, kan de vrouw door een druk op de knop direct verbinding maken met de meldkamer van de beveiligingsdienst die het systeem heeft aangelegd. Door de beveiligingsdienst wordt het incident direct gemeld aan de politie. De politie stuurt vervolgens met voorrang een surveillancewagen om de man - zo mogelijk - aan te houden waarna over verdere vervolging wordt beslist. Het project is uniek, omdat de aansluiting op het beveiligingssysteem is ingebed in een geïntegreerd hulpaanbod waarin politie, justitie, reclassering en hulpverlening samenwerken.

Dit draaiboek geeft een stappenplan voor het opzetten van een Aware-systeem. Aware is een beproefd systeem dat bescherming kan bieden aan vrouwen die worden belaagd door hun ex-partner. In dit draaiboek vindt u praktische uitwerkingen ter illustratie van het stappenplan, zoals een plan van aanpak, diverse voorbeeldprotocollen en een samenwerkingsconvenant. Daarnaast komen mensen aan het woord die ware vanuit de praktijk toelichten.

Bij de totstandkoming van een Aware-project zal een aantal werkdocumenten moeten worden opgesteld. Veel van deze documenten zijn al door de reeds bestaande Aware-projecten ontwikkeld en kunnen eenvoudig door andere gemeenten worden overgenomen. Het zijn voorbeelddocumenten waar iedere gemeente uiteraard een eigen invulling aan kan geven. U kunt de documenten hieronder als Word-document downloaden:

Bij het schrijven van dit boek werd gebruik gemaakt van de kennis van de reeds bestaande Aware-projecten in: Rotterdam, Zwolle, Utrecht, Zaanstreek/Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland

externe linkDeze publicatie is te bestellen en te downloaden via Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)


Draaiboek Aware; instrument tegen belaging. Een handreiking voor gemeenten, R. Keus en M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa Amsterdam), ISBN 90 322 7964 5, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), december 2003.