Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Drassige grondslagen voor strafbaarstelling. Het wetsvoorstel ter verruiming van de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang

01-08-2012

Over de (nieuwe) wetgeving over vemeende culturele delicten: huwelijksdwang.

Nederland worstelt met het immigratievraagstuk; de toestroom van mensen uit andere landen heeft het culturele landschap blijvend veranderd. Dat heeft gevolgen op allerlei vlak, ook voor de strafrechtwetgeving. Gevoelde culturele tegenstellingen en groeiende xenofobie hebben ertoe geleid dat een perspectief van nationaal burgerschap opgeld doet. Via bijbehorende populistische politiek wordt gewaarschuwd voor verlies van de ‘eigen culturele identiteit’ en worden onderliggende onveiligheidsgevoelens aangewakkerd. Op wetgevingsterrein leidt dit tot aandacht voor (vermeend) culturele delicten, zoals eerwraak, polygamie, meisjesbesnijdenis en huwelijksdwang. Over dat laatste, de huwelijksdwang, gaat deze bijdrage.

pdf bestandVolledige tekst Drassige grondslagen voor strafbaarstelling, beschikbaar via Igitur (Universiteit Utrecht) (pdf, 182 Kb) (via igitur-archive.library.uu.nl)


Kool, R.S.B.(2012). Drassige grondslagen voor strafbaarstelling. Het wetsvoorstel ter verruiming van de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. Delikt en Delinkwent 1, 21-36.