Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Durven signaleren

19-01-2017

Naar een effectiever gebruik van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

Uit eerder onderzoek van de GGD Amsterdam in 2015 blijkt dat er in de kinderopvang wel mogelijke problematiek bij kinderen wordt gesignaleerd, maar dat dit niet structureel in verband wordt gebracht met de mogelijkheid van kindermishandeling. Kinderopvangorganisaties ontwikkelen een eigen zorgstructuur waarbij de ontwikkeling van de kinderen veelal wordt bijgehouden met een (pedagogisch) observatie-instrument. Zorgen over mogelijke signalen van kindermishandeling vallen buiten deze zorgstructuur; in die gevallen wordt verwezen naar de meldcode. Hierdoor bestaat het risico dat signalen van mogelijke kindermishandeling niet worden her- of onderkend.

Doel onderzoek

Doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe er beter gebruikgemaakt kan worden van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de kinderopvang, zodat een werkwijze te ontwikkelen is die beter aansluit op de praktijk. Dit sluit aan bij het Nationaal programma kindermishandeling waarin wordt opgeroepen tot meer onderzoek naar praktische en effectieve werkwijzen.

Conclusie onderzoek

Een verandering in de houding van verschillende stakeholders in de sector kinderopvang is noodzakelijk om effectief gebruik te kunnen maken van de Meldcode. Hierbij spelen de kinderopvangorgani-saties maar ook ouders, gemeenten en belangenverenigingen een rol. Wanneer er meer erkenning is voor de signalerende rol van de kinderopvang kan dat de pedagogisch medewerkers ondersteunen om deze rol naar behoren te vervullen.
Het rapport doet hiertoe een aantal concrete aanbevelingen.

Download

pdf-bestand Durven signaleren. Naar een effectiever gebruik van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang (pdf-bestand, 893 KB, via ggd.amsterdam.nl)


Leyen, E.A. en Isaac, M. (2016). Durven signaleren. Naar een effectiever gebruik van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang. Amsterdam: GGD Amsterdam, Hygiƫne & Inspectie.