Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

In ontmoeting. Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen

01-08-2008

In ontmoeting biedt de methodische kaders waarbinnen de hulpverlening aan klanten die te maken hebben met (dreigend) eergerelateerd geweld vorm kan krijgen. Bestaande expertise is gebundeld en verbonden aan theoretische achtergrondinformatie en het methodisch proces.

Groot, G. de en Şimşek, J., In ontmoeting. Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen. Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2008. ISBN 9789066659544, 232 pagina's