Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een kwestie van eer: Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

01-06-2008

Bevat tips en adviezen hoe om te gaan met voorgevoelens of signalen van leerlingen die te maken hebben met eergelateerd geweld om MBO-colleges.

Soms roept een jongere het gevoel op dat er iets niet pluis is. Negeer zo’n gevoel niet want als er sprake is van eergerelateerd geweld, is hulp nodig. Docenten, mentoren, trajectbegeleiders, loopbaanspecialisten, schoolmaatschappelijk werkers, leerlingbegeleiders, portiers en conciërges, iedereen op school kan een schakel vormen in de hulpketen.
En daarmee daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het voorkomen van schooluitval en escalatie van eergerelateerd geweld.

In de publicatie ‘Een kwestie van eer’ zijn tien portretten opgenomen van jongeren die een opleiding volg(d)en op het Albeda College of het ROC van Twente. De portretten zijn tot stand gekomen met behulp van casusmateriaal van onderzoeksbureau Beke en interviews met leerlingbegeleiders van beide ROC’s. Deze publicatie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de projectleiders Karima Ouchan en Goverdien Philips, en is één de activiteiten en producten van het “Scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school”.

pdf bestandDowload "Een kwestie van eer: Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen" (pdf, 2,21 Kb)