Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een wereld van verschil: 40 jaar vrouwenopvang in Nederland, 1974-2014

23-05-2014

In dit boek een verslag van de ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar. Om de geschiedenis vast te houden en om al die vrouwen te eren die hebben bijgedragen aan een toekomst, waarin mishandeling van vrouwen en kinderen en huiselijk geweld worden teruggedrongen
Omslag Een wereld van verschil: 40 jaar vrouwenopvang in Nederland, 1974-2014
"In 1974 werd in Amsterdam de eerste Stichting ‘Blijf van m’n Lijf’ opgericht om mishandelde vrouwen hulp en opvang te bieden, alsmede het probleem van (seksueel) geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen. Ook in andere steden werden Blijf-van-mijn- Lijfhuizen opgericht."
"Nu, in 2014, veertig jaar later, is er sprake van een wereld van verschil. Hoewel vrouwenmishandeling niet is uitgebannen, heeft de vrouwen-opvang belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Vrouwen-mishandeling is een publieke zaak geworden en niet langer een privéaangelegenheid." (Uit het voorwoord, p. 5-6)

Met hoofdstukken gewijd aan:

  • Rosette Susanna Manus
  • Wat aan de vrouwenopvang vooraf ging
  • 1974-1984 - Geen vlinders, zonder verandering
  • 1984-1994 - De volgende fase: het persoonlijke wordt politiek
  • 1994-2004 - De doorbraak: van preventie tot nazorg
  • 2004-2014 - Professionalisering - De krachten gebundeld
  • De toekomst

pdf bestand Een wereld van verschil: 40 jaar vrouwenopvang in Nederland, 1974-2014 (pdf, 1,08 MB) (via rosa-manus.nl)


Tjen-A-Tak, C.H., & Broek, L.M. van den. (2014). Een wereld van verschil: 40 jaar vrouwenopvang in Nederland, 1974-2014. Leiden: Vrouwenopvang Rosa Manus.