Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Interculturele groepshulpverlening bij huiselijk geweld

Handleiding Een Veilig Thuis

09-08-2005

Een praktische handleiding voor Algemeen Maatschappelijk Werkers die groepshulpverlening willen bieden aan vrouwen die thuis te maken hebben met (de dreiging van) partnergeweld.

Inhoud

Deze handleiding geeft, naast een uitgewerkt programma met begeleidingstips, ook een beschrijving van uitgangspunten, randvoorwaarden en diversiteitaspecten. Daarnaast is er een stappenplan voor het organiseren van groepen, inclusief digitaal wervingsmateriaal. Het geheel wordt ingeleid met een beschrijving van het actuele landelijke beleid rond huiselijk geweld en de gevolgen daarvan voor de hulpverlening.

Doel

Het doel van dit laagdrempelige aanbod is om vrouwen te leren om hun weerbaarheid en veiligheid te vergroten bij (dreiging van) geweld door de (ex) partner. In 12 bijeenkomsten van 2.5 uur wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s: Vormen van huiselijk geweld, veiligheidstips, de spiraal van geweld, sekserollen, type daders, aangifte doen, assertiviteit, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, omgaan met verschil van mening en een persoonlijk herstelrecept.

Doelgroep

De methodiek is geschikt voor een multi-etnische groep van maximaal 12 vrouwen. De werkwijze kenmerkt zich door een praktische aanpak en concrete doelen. Het is geschikt voor vrouwen die hun partner niet willen verlaten en/of vrouwen wiens ex partner hen lastigvalt. Er wordt gewerkt vanuit een empowermentvisie.

Materiaal

De handleiding is gezamenlijk ontwikkeld door Charlois Welzijn Rotterdam en Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie, met financiële middelen van de gemeente Rotterdam en Zorg Onderzoek Nederland (ZONmw).

De handleiding is op te vragen bij Stichting Scala Rotterdam via scala@scalarotterdam.nl of telefonisch via nummer 010 443 00 00. In 2010 wordt de handleiding herzien en bijgewerkt aan de hand van praktijkervaringen.