Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eer men het weet

05-10-2010

Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010
Afstudeeronderzoek HBO-rechten

Regionale samenwerking bij eergerelateerd geweld

De centrale vraag van het onderzoek is op welke wijze een integrale aanpak gericht op het stoppen en voorkomen van eergerelateerd geweld alsmede het beschermen van (mogelijke)slachtoffers ingebed kan worden in een regionaal samenwerkingsverband in Groningen, Friesland en Drenthe. Wat zijn realiseerbare doelstellingen voor dit noordelijk samenwerkingsverband. Een van de hoofddoelstellingen is het vergroten van het vermogen van professionals om eergerelateerd geweld vroegtijdig te signaleren door vanaf eind 2010 te werken met een uniforme meldcode waarin duidelijke stappen zijn omschreven die men kan nemen bij vermoedens van eergerelateerd geweld.

In de scriptie wordt ingegaan op de relevante partners, de gemeenschappelijke doelstellingen en de uitgangspunten en mogelijke knelpunten van de samenwerking. De voorgestelde structuur bestaat uit een zogenaamde binnen- en buitenkring. In de buitenkring zitten partners als onderwijsinstellingen, huisartsen, abortusklinieken en migrantenzelforganisaties. In de binnenkring zitten het Openbaar Ministerie, de politie, de Vrouwenopvang, het ASHG, de Gemeente, Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. De samenwerking in de binnenkring geschiedt door middel van de ketenaanpak.

pdf bestandVolledige tekst van Eer men het weet. Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010 (pdf, 2,08 MB)