Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie

02-04-2005

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het verstandig is om af te stappen van het begrip eerwraak en in het vervolg te spreken van het ruimere begrip eergerelateerd geweld. Belangrijke argumenten hiervoor zijn dat de term eerwraak te beperkt verwijst naar het doden van meestal een meisje of vrouw vanwege (dreiging van) schending van de seksuele eer.

Eerwraak is daarmee feitelijk synoniem aan eermoord waardoor er onvoldoende aandacht is voor andere, lichtere vormen van eergerelateerd geweld (zoals mishandeling en gedwongen uithuwelijking). Deze uitingvormen zijn niet alleen op zichzelf al ernstig, maar kunnen bovendien opmaat zijn voor ernstigere vormen van geweld waaronder moord in het uiterste geval.

De term eergerelateerd geweld biedt daarnaast ruimte aan de schending van de familie-eer vanwege het in het geding zijn van de seksuele (primair vrouwelijke) eer en/of de niet-seksuele eer (mannelijke trots) en aan - naast vrouwelijke - ook mannelijke slachtoffers. Het bredere begrip eergerelateerd geweld biedt daarmee meer mogelijkheden tot (vroegtijdige) signalering en preventie.

Download pdf bestandEerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie (pdf, 838 Kb)


Eerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie. Dr . H.B. Ferwerda en drs. I . van Leiden, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, i.o.v. WODC, Ministerie van Justitie, 2005