Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

30-04-2018

Onderzoek naar de situatie van kinderen en jongeren in de opvang.

Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Zij zijn bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld met hun moeder naar de vrouwenopvang gekomen. Kinderen in de opvang zijn vaak jarenlang getuige of zelfs slachtoffer geweest van huiselijk geweld en hebben te maken met stress. De gevolgen van deze stressvolle situaties zijn belemmerend voor hun ontwikkeling.

Onderzoek

Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG onderzocht de Leidse burgemeester Lenferink de situatie van kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang. Hij voerde daartoe gesprekken met burgemeesters en wethouders en met bestuurders van instellingen. Ook werd een gesprek gevoerd met jongeren die zelf in de opvang zitten of hebben gezeten.

Onderwerpen die aan de orde kwamen

In deze gesprekken kwamen steeds de volgende vragen aan de orde:

  1. In welke mate is in beeld of er in deze regio kinderen in de vrouwen- en de maatschappelijke opvang zitten? Is dit in beeld bij de instelling, en is dit ook in beeld bij de (bestuurders van) gemeenten? In welke mate zijn er verschillen tussen de maatschappelijke en vrouwenopvang en is daar zicht op?
  2. Zijn kinderen in de opvang met hun eigen (hulp)vraag in beeld? Is er een aparte intake voor kinderen? Zijn er aparte ruimtes voor gezinnen en kinderen van verschillende leeftijdsgroepen? Is er oog voor eigen behoeften van kinderen? Is de methodiek “Veerkracht” geïmplementeerd? Wordt er jeugdhulp door de instelling geboden of kan jeugdhulp door andere instellingen worden ingezet?
  3. Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat kinderen in de opvang belanden?

Aanbevelingen voor het vervolg

In de rapportage worden aanbevelingen genoemd voor gemeenten, voor instellingen die maatschappelijke en vrouwenopvang bieden en voor organisaties die voor kinderen in de opvang opkomen, zoals Stichting Kinderpostzegels en het Vergeten Kind.

Specifieke aandacht voor kinderen in de opvang

Een belangrijke rode draad in de aanbevelingen is de duurzame borging van kwalitatief goede opvang met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. Een van de basiseisen daarbij is dat kinderen en jongeren gezien worden als zelfstandige individuen die de begeleiding en hulp krijgen die nodig is.

Download

pdf-bestandEindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang (pdf-bestand, 77,1 KB, via opvang.nl)