Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Emotional Scars: Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders

15-10-2015

Promotieonderzoek naar samenhang tussen jeugdtrauma’s en angst- en depressieve stoornissen.

Jeugdtrauma's, zoals emotionele verwaarlozing of psychologisch, lichamelijk of seksueel misbruik, vergroten het risico op angst- of depressieve stoornissen op latere leeftijd. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Jacqueline Hovens van de Universiteit Leiden.

Het sterkste verband vond Hovens bij mensen met zowel een angst- als een depressieve stoornis. Hoe vaker emotionele verwaarlozing en misbruik samen voorkwamen, des te sterker was het verband met het ontstaan van angst of depressie. Uit het onderzoek blijkt verder dat emotionele verwaarlozing van alle vormen van jeugdtrauma de belangrijkste voorspeller is voor depressie en angst op latere leeftijd. Opvallend was dat negatieve gebeurtenissen in de kindertijd, zoals het overlijden van een ouder of een echtscheiding, geen rol speelden.

Volgens Hovens moeten hulpverleners in de jeugdhulp standaard screenen op emotionele verwaarlozing en emotioneel misbruik van kinderen, zodat de gevolgen daarvan op latere leeftijd beperkt kunnen worden.

Nederlandstalige samenvatting

pdf-bestandNederlandse samenvatting Emotional scars (Pdf-bestand, 725 KB, via leiden-univ.nl)


Hovens, J.G.F.M. (2015). Emotional Scars: Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders. Leiden: Leiden University.
Promotie 29 oktober 2015