Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Familienetwerkberaden in jeugdbescherming

22-08-2016

Volgens de Jeugdwet moeten ouders de mogelijkheid krijgen om een familiegroepsplan op te stellen, ook als er sprake is van jeugdbescherming. Zorgt een familienetwerkberaad voor betere bescherming van kinderen die onder toezicht gesteld zijn? Op deze vraag geeft dit evaluatieonderzoek antwoord.

In een familienetwerkberaad stelt het gezin, onder leiding van een coördinator, zelf een familiegroepsplan op voor de aanpak van problemen, samen met het netwerk. Het gezin houdt daarbij zelf de regie, onder voorwaarde dat de veiligheid van de in het gezin aanwezige kinderen gewaarborgd is.

Enkele conclusies uit het onderzoek

  • In vergelijking met reguliere ingezette zorg leidt de inzet van familienetwerkberaden niet tot: 1) Minder meldingen van kindermishandeling 2) Minder en kortere uithuisplaatsingen 3) Eerder kunnen afsluiten van dossier bij jeugdzorg. De inzet leidt echter wel tot: 1) Meer plaatsing bij vrienden en familie 2) Vaker terugplaatsing bij ouders.
  • Betrokkenen bij een tot stand gekomen beraad zijn tevreden over de inzet van familienetwerkberaden. Wel is het zo dat met veel plannen na gemiddeld drie maanden niet meer wordt gewerkt en beoogde regieverschuiving niet overal gerealiseerd lijkt te zijn.

Meer informatie en downloads

externe linkFamilienetwerkberaden in jeugdbescherming (via vng.nl).


Dijkstra, S., Creemers, H.E., Asscher, J.J., Stams, G.J.J.M. (2016). De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming. Eindrapport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam / Forensische orthopedagogiek.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC, afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen, ministerie van Veiligheid en Justitie.