Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening

05-05-2015

In deze publicatie komen 33 meisjes en jonge vrouwen aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s van Fier.

De meiden, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, zijn slachtoffers van loverboys en gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld of kampen met de gevolgen van (vroegkinderlijke) traumatisering. Ook een aantal ouders is ondervraagd. Ingegaan wordt op de uithuisplaatsing, het hulpverleningsaanbod van Fier en het belang van vervolgzorg.

Asja, Zahir, Metta

De meiden die bij Asja, Zahir en Metta (de drie landelijk werkende voorzieningen van Fier voor jongeren) worden opgenomen hebben veel meegemaakt. Hun actuele problemen zijn het topje van de ijsberg. Sommigen zijn al jong uit huis geplaatst. Anderen woonden 'gewoon' thuis maar hadden te maken met verwaarlozing. Er zijn meiden bij met goedwillende maar onmachtige ouders: ouders met een verslaving, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Een deel van de meisjes komt uit vluchtelingengezinnen en heeft ouders die getraumatiseerd zijn.

Meer informatie en bestelling

externe linkFier en verder.Meiden over hun leven na de hulpverlening


Werson, S., Lamers–Winkelman, F., Pers, M. van der, Dijke, A. van (2015). Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening. Amsterdam: SWP.
ISBN: 9789088505911