Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Financiële kwetsbaarheid en huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

29-04-2019

Informatie voor gemeenten

Vanuit de Wmo en de Jeugdwet is de gemeente primair verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze longread wordt ingegaan op de relatie tussen geld en huiselijk geweld, en de rol van de gemeente.

Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: financiële problemen en armoede als risicofactor voor geweld in afhankelijkheidsrelaties, financiële uitbuiting van ouderen en vrouwen in de opvang.

Ook worden tips en goede voorbeelden voor gemeenten genoemd voor de aanpak van deze problematiek.

Lees het gehele artikel

externe linkFinanciële kwetsbaarheid en Huiselijk geweld en kindermishandeling via Movisie.nl


Schakenraad, W. (2019). Financiële kwetsbaarheid en Huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor gemeenten, Utrecht: Movisie.