Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Nico van OostenE-mail
n.vanoosten@movisie.nl

Telefoon
030 - 78 92 091

Ga met ouderen zélf in gesprek over mishandeling (artikel)

14-06-2017

Kennis over en stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling.

Op 15 juni vond de Internationale Dag tegen ouderenmishandeling plaats. Jaarlijks krijgt naar schatting een op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken. Het betreft fysieke, psychische, seksuele mishandeling, financiële uitbuiting en verwaarlozing. Professionals in het sociale en medische domein ervaren nog veel handelingsverlegenheid.

Recente ontwikkelingen

Annemiek Goes van Movisie gaat in dit artikel in op recente beleidsontwikkelingen. Ook belicht zij de rol die verschillende partijen kunnen spelen bij preventie, signaleren en aanpak van ouderenmishandeling: gemeenten, professionals, mantelzorgers en ouderen zelf, maar ook woningcorporaties, wijkteams en banken.

Lees het gehele artikel

externe link Ga met ouderen zélf in gesprek over mishandeling (via Movisie.nl)


Goes, A. (2017). Ga met ouderen zélf in gesprek over mishandeling. Utrecht: Movisie.