Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen.

15-11-2011

Rapportage van een inventarisatie van het reclasseringsaanbod aan erkende gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen en mogelijkheden voor innovatie van dit aanbod.

Sinds 2005 worden alle gedragsinterventies die door de drie reclasseringsorganisaties worden aangeboden door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies getoetst op hun kwaliteit. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of het huidige aanbod (en aanbod in ontwikkeling) van gedragsinterventies voldoet en - zo niet - op welke manier innovatie mogelijk is. Dit onderzoek betreft het in kaart brengen van

  1. criminogene factoren die in de huidige praktijk niet voldoende aan bod komen
  2. bepaalde groepen justitiabelen die met het huidige aanbod niet bereikt worden.

pdf bestandGedragsinterventies voor volwassen justitiabelen. Stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie (pdf, 1,1 MB) (via wodc.nl)


Fischer, T.F.C., Captein, W.J.M., & Zwirs, B.W.C. (2012). Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen. Stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie. Den Haag: Boom Lemma.