Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

04-04-2019

Juridisch kader, versie 2.0

Nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein', uitgebracht door de Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Deze vernieuwde versie is volledig aangepast aan:

  • de nieuwe Europese privacywet
  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de zorg- en veiligheidshuizen.

Dit nieuwe handvat is breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein. Het bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels de samenwerkende partijen rekening moeten houden bij gegevensuitwisseling. Daarnaast is een leidraad opgenomen voor het organiseren van samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein.

Deelnemende partijen

Het handvat is opgesteld door een werkgroep van juristen en andere privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners Zorg en Veiligheid. Daarin nemen deel: AEDES vereniging van woningcorporaties, DJI, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland/3RO, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Halt en de VNG.

Download

pdf-bestandGegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein (Pdf-bestand 1,69 MB, via veiligheidshuizen.nl)


Werkgroep gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein (2019). Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. In opdracht van de stuurgroep Zorg en Veiligheid.