Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geld en Geweld

12-11-2018

Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. Naar schatting geldt dat voor zo’n 90% van de cliënten in de maatschappelijke en de vrouwenopvang. Geweld kan een oorzaak zijn van financiële problemen, maar ook een gevolg.

Hulpverleners weten niet altijd wat te doen aan deze problematiek. Zolang er financiële problemen zijn, is de weg naar herstel en het stoppen van geweld echter lastig.

Doelgroep

Dit boek van Fier richt zich op professionals in onder andere de maatschappelijke en vrouwenopvang, beschermd wonen, de schuldhulpverlening, sociale wijkteams, GGZ, beleidsmedewerkers, bewindvoerders en schuldeisers. Zij krijgen handvatten aangereikt om financiële problemen van hun cliënten te signaleren en bespreekbaar te maken.

Training Geld & Geweld

Naast het boek is er een training voor professionals ontwikkeld over armoede en schulden in relatie tot geweld. Voor meer informatie: Fier Academy via fieracademy@fier.nl.

Meer informatie en bestellen

externe linkGeld en Geweld (via SWPbooks.com).


Bekken, F. (2018). Geld en Geweld. Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties. Amsterdam: SWP.