Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Genderscan aanpak huiselijk geweld. Eindrapport

15-09-2013

Onderzoekt in hoeverre de Nederlandse aanpak van partnergeweld, zowel in het beleid als de uitvoering, rekening houdt met de relevante gendergerelateerde factoren en wat de effecten van beleid en uitvoering hierop zijn en tenslotte op welke wijze dit verbeterd zou kunnen worden.

In het rapport wordt allereerst ingegaan op relevante verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de prevalentie van partnergeweld, zowel op basis van onderzoek als op basis van ervaringen van uitvoerders (hoofdstuk 2).
De hoofdstukken daarna gaan achtereenvolgens in op het beleid, het instrumentarium en de uitvoering. Ze bevatten zowel een beschrijving daarvan als een analyse van de gendersensitiviteit.
Hoofdstuk 6 gaat in op de effecten van het beleid.
Het rapport eindigt met een conclusie, waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord en aanbevelingen worden gedaan voor verdere verbetering.

pdf bestandGenderscan aanpak huiselijk geweld. Eindrapport. (pdf, 2,5 MB) (via rijksoverheid.nl)
pdf bestandSamenvatting Genderscan aanpak huiselijk geweld (pdf, 67 Kb) (via rijksoverheid.nl)


Vaan, K.B.M. de, Boer, M.M. de, & Vanoni, M.C. (2014). Genderscan aanpak huiselijk geweld. Eindrapport. Amsterdam: Regioplan.