Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context

13-01-2014

Over de verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor slachtoffers, plegers en omstanders.

Omslag Geschonden Vertrouwen
Seksueel misbruik tast de waarde van het eigen zelf en de fundamentele betekenisvolheid van het bestaan aan. Dat wordt nog eens versterkt als het misbruik verstrengeld is geraakt met religie. Tegelijkertijd activeren misbruikervaringen het zoeken naar (ultieme) betekenisgeving. Wat betekent deze complexe verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor niet alleen slachtoffers, maar ook voor plegers en omstanders, met name voor kerkelijke instituties? Bundel met de bewerkte lezingen van drie studiedagen die het KSGV over het thema seksueel misbruik en religie organiseerde.

Inhoud

Voorwoord (Lia Vergouwen)

Seksueel misbruik en de rol van religie

  • Ultieme breuken – ultieme bronnen. De fundamentele relaties tussen seksualiteit, trauma en religie (Ruard Ganzevoort)
  • De rol van religie bij seksueel geweld in kerkelijke context (Arthur Hegger)

Ervaringen en begeleiding

  • Er is toch niets gebeurd … (Bärbel de Groot-Kopetzky)
  • Herstelbemiddeling na kindermisbruik binnen de rooms-katholieke kerk (Maud Kips)

Behandeling

  • Over overdracht en tegenoverdracht bij traumatisering ten gevolge van seksueel misbruik (Desiree Tijdink)
  • Begeleiding van seksueel delinquenten: behandeling, therapie en zingeving (Pierre De Smedt)
  • Ruimte om te spreken, ruimte om te zwijgen. Pastorale perspectieven over inzicht en uitzicht (Koen De Fruyt)

Preventie

  • Misbruik door een hulpverlener: praktijkbericht uit een zorginstelling (Gust Rector)
  • Beter in beeld. Aanpak en preventie van seksueel misbruik (Ina van Beek)

Bestellen

Alle verdere informatie vindt u op de website van het externe linkKSGV of kunt u telefonisch verkrijgen op: (013) 466 33 42.


Ganzevoort, R. et. al. (2014). Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context. Tilburg: KSGV.