Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

21-01-2019

Invulling van mensenrechtelijke verplichtingen in Nederland: een inventarisatie

Dit onderzoek, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, inventariseert de stand van zaken in Nederland rond het VN-verdrag en de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul.

Beleid en praktijk

Het onderzoek bestaat uit een beleidsanalyse van wet- en regelgeving, een deskresearch naar relevante praktijkinterventies, een klankbordbijeenkomst en interviews met experts en betrokkenen uit beleid en praktijk.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidt: Hoe worden de mensenrechtelijke verplichtingen jegens meisjes en vrouwen met een beperking wat betreft bescherming tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

Het onderzoek laat zien dat de bescherming van deze doelgroep tegen geweld zowel in beleid als in de praktijk meer aandacht behoeft.

Download

pdf-bestandGeweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking (Pdf-bestand, 820,72 kB, via regioplan.nl).


Duysak, S., Bakker, L., & Vaan, K. de (2018). Geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking. Invulling van mensenrechtelijke verplichtingen in Nederland: een inventarisatie. Amsterdam: Regioplan.