Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie

03-12-2012

Dit boek voorziet professionels, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken rondom ouderenmishandeling.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is een na te streven doel. Dit bevordert de vrijheid, zelfstandigheid en autonomie. Maar er kunnen ook negatieve aspecten opduiken, zoals geweld, misbruik en mis(be)handeling. Ze komen vaak voor in de directe familiekring. Heel dikwijls zijn oudere vrouwen hiervan het slachtoffer. Hulpverleners in de thuiszorg zijn vaak de enigen die toegang hebben tot deze groep. Zij moeten dan ook zowel de alertheid als de vaardigheden hebben om problematische situaties te detecteren en er adequaat mee om te gaan.

Het Europese Daphne-programma heeft als doel geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren te bestrijden. Het project Breaking the Taboo II besteedt hierbij aandacht aan geweld tegen oudere vrouwen in huiselijke kring. Dit boek voorziet professionelen, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken. Mutatis mutandis kan het geheel ook geëxtrapoleerd worden naar oudere mannen.

Inhoudsopgave

Deel 1: Bewustzijn

  • Module 1: Basisfundamenten
  • Module 2: Bouwen aan een algemeen begrip inzake geweld tegen oudere vrouwen in thuissituaties
  • Module 3: Data, risicofactoren & sociale dynamiek

Deel 2: Detectie

  • Module 4: Signalen en barrières voor acties

Deel 3: Handelen

  • Module 5: Geweld aanpakken
  • Module 6: Creëren van veiligheid, documenteren en wettelijke aspecten
  • Module 7: Ondersteunende diensten, samenwerking & netwerkvorming

Deel 4: Zelfzorg & praktijk

  • Module 8: Zelfzorg
  • Module 9: Praktijkoefeningen

Deel 5: Evaluatie
Deel 6: Richtlijnen voor de contactpersoon


Messelis, E. (2012). Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie. Antwerpen / Apeldoorn: Garant Uitgevers.
264 pagina's. ISBN: 9789044129892. € 32,-