Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gezinsrapport 2011

17-05-2011

Het Gezinsrapport 2011 schetst een beeld van de manier waarop gezinnen tegenwoordig gevormd worden en de opvattingen die mensen hierover hebben. Het brengt de financiële positie van gezinnen in kaart, evenals de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald werk.

In het bijzonder is er aandacht voor de opvoeding van kinderen. Ondanks de grote maatschappelijke aandacht voor opvoeden is er vrij weinig bekend over hoe ouders in Nederland dat tegenwoordig doen. Wat vinden ouders van nu belangrijk in de opvoeding? Wat doen zij wanneer hun kind niet wil luisteren, wanneer het dingen doet die gevaarlijk zijn of niet mogen, of wanneer hun kind verdrietig is en ergens mee zit? En wat is de rol van de omgeving: kunnen ouders bij het opvoeden van hun kinderen tegenwoordig nog terugvallen op hun familie, vrienden of buren? In 2010 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hiernaar onderzoek gedaan, in een grootschalige enquête onder bijna 2700 ouders van kinderen tot 17 jaar. De bevindingen staan in dit rapport.

Enkele van de bevindingen:

  • Er gaat tegenwoordig meer tijd naar de kinderen dan vroeger. De tijd die werkende moeders en vaders aan de kinderen besteden, is sinds 1980 zelfs bijna verdubbeld. Moeders besteden bijna veertien uur per week aan de zorg voor kinderen, vaders ruim zes uur per week.
  • De meeste gezinnen functioneren goed. Alleenstaande ouders en ouders met een laag inkomen geven aan meer problemen te hebben bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De kinderen in deze gezinnen hebben een groter risico om lichamelijk en psychisch problemen te ontwikkelen.
  • Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren zelfstandig te denken en te handelen. Regels worden niet opgelegd maar uitgelegd. Een derde van de ouders heeft moeite de regels vol te houden.
  • De buurt en het sociale netwerk kunnen voor ouders een bron van steun vormen. 50% van de ouders praat tenminste enkele keren per maand met iemand uit hun sociale netwerk gericht over de opvoeding van de kinderen.

pdf bestandDownload de volledige tekst van Gezinsrapport 2011 (pdf, 4 MB) (via website SCP)

Voor aanvullende informatie zoals bijlagen en gebruikte databestanden of bestellen gedrukte versie: raadpleeg de externe linkwebsite van het SCP


Bucx, F. (red.). (2011). Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.