Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Giving maltreated children a voice

03-12-2014

Mishandelde kinderen over de kwaliteit van hun leven na melding van de mishandeling bij het AMK.

In dit promotieonderzoek zijn mishandelde kinderen zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste half jaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af.

De kwaliteit van leven van vooral jongere kinderen blijkt anderhalf jaar na de melding zelfs iets minder dan direct na de melding. Hoe dit komt en verbeterd kan worden, en hoe de kwaliteit van leven is van niet-gemelde mishandelde kinderen, moet verder onderzocht worden.

Deelonderzoeken

Het promotieonderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • Hoe gaat het met kinderen van vijf jaar en ouder na melding bij een AMK tot anderhalf jaar later? Uniek aan dit deelonderzoek zijn de zelfrapportages van kinderen over hun kwaliteit van leven heel kort na een melding bij een AMK. Ruim 200 kinderen en één van hun ouders hebben meegewerkt.
  • Wat is het effect van praten met mishandelde kinderen tijdens de AMK procedure? In dit deel-onderzoek zijn zowel de kwaliteit van leven en de aanwezigheid van gedragsproblemen als de maatschappelijke kosten van dit praten met mishandelde kinderen bestudeerd. Dit is de eerste economische evaluatie op dit gebied.

Praten met kinderen

Ruim 10 jaar geleden hebben de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) in Nederland het project ‘praten met kinderen’ gestart. Dit betekent dat het interview met het kind ook een onderdeel is geworden van het onderzoek van het AMK. In de onderzoeksprocedure van het AMK wordt meestal met mishandelde kinderen van zes jaar en ouder gesproken.

Resultaten van praten met kinderen

Uit het onderzoek blijkt dat het praten met deze kinderen niet leidt tot minder gedragsproblemen of een hogere zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven. Wel zijn er aanwijzingen dat het praten met mishandelde kinderen in de AMK-procedure kosteneffectief is ten opzichte van het niet praten met mishandelde kinderen. Deze kinderen en hun gezinnen doen in het jaar na de melding namelijk in mindere mate een beroep op maatschappelijke voorzieningen dan gezinnen waarvan het kind niet aan het woord is geweest.

Download pdf-bestand Nederlandstalige samenvatting (pdf-bestand, 36,54 Kb, via Maastrichtuniversity.nl)

Download pdf-bestandGiving maltreated children a voice (pdf-bestand volledige rapport, 633 Kb, via Maastrichtuniversity.nl)

Snoeren, F.M.M. (2014). Giving maltreated children a voice. A study of self-reported quality of life, and the effectiveness and cost-effectiveness of the child-interview intervention during the investigation of reports of child maltreatment. Proefschrift 3 december 2014. Maastricht: Universiteit Maastricht.