Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Grenzen verkennen

17-03-2016

Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg.

Notitie voor bestuurders en kwaliteitsmedewerkers in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg. De notitie biedt houvast bij de samenwerking tussen formele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers bij het verrichten van zorghandelingen.

Wetgeving

Aan bod komen relevante wetten als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Aansprakelijkheid en privacy

Ook gaat de notitie in op wat mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet mogen doen in de zorg en wie waarvoor aansprakelijk is. Privacy en omgaan met problemen en conflicten (huiselijk geweld, ontspoorde mantelzorg) komen eveneens aan de orde.

Download

pdf-bestandGrenzen verkennen. Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg (pdf-bestand, 2,25 MB, via vilans.nl)


Scholten, C., m.m.v. K. van Dijk. Grenzen verkennen. Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg. Utrecht: Vilans.
In opdracht van het ministerie van VWS.