Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een praktische handleiding

Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen

13-04-2005

Een praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen voor moeders van kindren die door een familielid misbruikt zijn

Voor een kind is seksueel misbruikt worden door vader of broer, traumatisch. Maar ook voor de moeder van het kind is de ontdekking dat haar kind seksueel misbruikt is, doorgaans een traumatische ervaring. Het hele gezinsleven staat erdoor op zijn kop.

De moeder moet een manier vinden om met gevoelens van ongeloof, ontkenning, machteloosheid, schaamte, schuld, woede en wraak, om te gaan. Ze moet de aantasting van haar identiteit als moeder, en in het geval van vader-kind-misbruik ook de aantasting van haar identiteit als minnares/echtgenote, verwerken. Ze moet tevens allerlei belangrijke beslissingen nemen. Het misbruik melden? Scheiden? En als een zoon de pleger is, wat moet ze dan doen? En wat ze ook kiest, elke keuze levert voor een of meer gezinsleden verliesposten op.

Het is daarom begrijpelijk dat veel moeders steun en hulp zoeken als zij met seksueel misbruik van hun kind(eren) geconfronteerd worden. Het gaat daarbij om steun en hulp bij het verwerken van de schok, het trauma; erkenning van het lijden dat met de traumatische gebeurtenis gepaard gaat; hulp bij het ontwikkelen van een nieuwe identiteit; versterken van het zelfvertrouwen zodat de vrouw haar leven (weer) in eigen hand kan nemen; hulp bij het opnieuw vormgeven van de relatie met het seksueel misbruikte kind en het ontwikkelen van een nieuwe rol in een andere gezinsconstellatie.

De Stichting Ambulante Fiom (Fiom) heeft een methodiek ontwikkeld om deze moeders in groepsverband hulp te verlenen. En deze methodiek is nu door TransAct op een compacte wijze beschreven. De inhoud bestaat uit achtergrondinformatie, methodische tips, een draaiboek en werkmateriaal- en vormen. Ervaren maatschappelijk werksters en andere ervaren groepshulpverleners kunnen er zó mee aan de slag.


Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen. Eindred.: N. Meintser, ISBN-nummer 9072127528 Fiom en TransAct, 2005.