Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een uitgave van het ministerie van Justitie

Handboek Slachtofferzorg

11-10-2004

Slachtoffer worden van een misdrijf is een ingrijpende ervaring, die het vertrouwen in de samenleving en het gevoel van veiligheid aantast. Het is daarom belangrijk dat slachtoffers goed worden geïnformeerd, opgevangen en, als ze daar behoefte aan hebben, begeleid.

Naast de zorg voor goede opvang en ondersteuning gedurende de gehele strafrechtsketen is ook de ontwikkeling van een evenwichtige rechtspositie van het slachtoffer van groot belang. Het belangrijkste doel van het strafproces is het geven van een adequate justitiële reactie op strafbaar gesteld gedrag. In dat proces moet rekening worden gehouden met de eigen positie en belangen van slachtoffers.

Het strafrecht moet er mede voor zorgen dat slachtoffers van delicten genoegdoening kunnen ontvangen. Dit is van groot belang voor het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Slachtoffers hebben recht op een zorgvuldige bejegening en belang bij snelle opsporing en berechting van de dader en regeling van de schadevergoeding. Gedurende de gehele strafrechtsketen dienen de rechten van het slachtoffer gerespecteerd te worden.

Justitie stelt zich ten doel het aanbod van opvang en ondersteuning van slachtoffers te optimaliseren, de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten en de kwaliteit te verbeteren. Justitie werkt daarnaast aan de ontwikkeling van de rechtspositie van slachtoffers en in samenhang daarmee aan de invoering van nieuwe taken.

Handboek Slachtofferzorg is alleen digitaal beschikbaar. De website is bedoeld voor professionals; diegenen die met slachtoffers werken. De informatie die op deze site te vinden is, is dus primair gericht op deze doelgroep.