Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het heeft invloed op alles

05-02-2016

Langetermijngevolgen van een onveilige jeugd

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. In deze publicatie delen zeven jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zij hiervan ondervinden. Dit doen zij om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld. Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap komen eveneens aan het woord en reflecteren op de ervaringsverhalen.

Gevolgen kindermishandeling

De langetermijngevolgen van kindermishandeling zijn enorm: van een negatief zelfbeeld en zeer weinig zelfvertrouwen tot ernstige gedragsproblemen en psychische problemen als een posttraumatische stressstoornis. Preventie van kindermishandeling en goede hulp aan kinderen die geweld hebben meegemaakt, zijn nodig om de bescherming van minderjarige slachtoffers te waarborgen. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen daar recht op.

Decentralisatie jeugdhulp

Na de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, wil politiek bestuurders aanzetten om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

Meer informatie

externe linkHet heeft invloed op alles (via defenceforchildren.nl)


Kinderrechtencollectief (2016). Het heeft invloed op alles. Langetermijngevolgen van een onveilige jeugd. Leiden: Defence for Children.