Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid

“De begripsmatige chaos waarin de term kindermishandeling is komen te verkeren, wordt weerspiegeld door een beleidsmatige warboel op dit terrein”, stelt emeritus hoogleraar Herman Baartman in zijn pleidooi, dat op 1 december 2009 in boekvorm is verschenen.

Kindermishandeling en huiselijk geweld, een warboel van begrippen en beleid

In de publicatie ‘Het begrip kindermishandeling; pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid’ schetst Herman Baartman welke ontwikkeling het begrip kindermishandeling de afgelopen veertig jaar heeft doorgemaakt. Baartman is emeritus hoogleraar kindermishandeling aan de VU Amsterdam. Ging het bij het begrip kindermishandeling in de jaren zestig vooral om grof lichamelijk geweld van ouders tegen kleine kinderen, in de loop van de tijd is de betekenis aanzienlijk verbreed. Nu gaat het bijvoorbeeld ook over genitale verminking bij meisjes, getuige zijn van geweld tussen ouders, seksuele uitbuiting en ook over anderen dan alleen ouders, die kinderen mishandelen.

Daarnaast is er de verwarring van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze begripsmatige verwarring is terug te vinden in het beleid op dit gebied, dat zich kenmerkt door een gebrek aan samenhang en consistentie. Tijd dus voor een herbezinning op beiden, op begrippen en beleid, aldus Baartman.

Als oplossingsrichting neemt hij in het boek het initiatief om een meer bijdetijdse definitie van kindermishandeling te formuleren en hij pleit voor beleid dat aansluit op de kern van het probleem: bedreiging van de veiligheid en het welzijn van een kind, door de eigen ouders. Deskundigen Mariëlle Bruning (hoogleraar jeugdrecht Universiteit Leiden), Anke van Dijke (sociaal pedagoge en directeur expertisecentrum Fier Fryslân) en Adri van Montfoort (lector Jeugdzorg Hogeschool Leiden) reageren in een nawoord in het boek op het betoog van Baartman.

Augeo Foundation onderschrijft het belang van verheldering en verspreidt de publicatie deze week ondermeer onder tweeduizend lezers van Tijdschrift Kindermishandeling (TKM), vakmagazine voor praktijk- en beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij de aanpak van en zorg rond mishandelde kinderen en hun ouders.

Augeo Foundation is een onafhankelijke stichting, die zich met duurzame oplossingen inzet voor een veilige ontwikkelings-omgeving voor kinderen, omdat alle kinderen er op moeten kunnen vertrouwen dat het recht op zorg, veiligheid en een goede opvoeding niet alleen op papier bestaat, maar dagelijkse realiteit is. Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) is eveneens een uitgave van Augeo Foundation.

Voor meer informatie over de publicatie ‘Het begrip kindermishandeling’ kunt u contact opnemen met de programmadirecteur van Augeo Foundation:
Mariëlle Dekker
e-mail Marielle@augeo-foundation.nl
telefoon 0343 53 60 40.