Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband

Kinderdoding door de eigen ouders is een delict dat lange tijd werd gezien als een typisch ‘vrouwendelict’. In de afgelopen decennia is dit beeld verschoven: steeds vaker zijn het ook mannen die hun kind(eren) ombrengen. Zij schuwen dan veelal niet ook de partner en, in sommige gevallen, bovendien zichzelf te doden.
In deze bundel bespreken verschillende deskundigen (vanuit de politie, het recht, de psychologie, de geneeskunde, het onderwijs) ontwikkelingen, spreiding en de actuele stand van zaken van (fataal) geweld tegenover kinderen.

 • Hoofdstuk 2 - Kinderen als fataal slachtoffer van eigen ouders. Frans Koenraadt & Marieke Liem
 • Hoofdstuk 3 - Meervoudige doding in het gezin. Marieke Liem & Frans Koenraadt
 • Hoofdstuk 4 - Kindermishandeling, leidend tot kinderdoding. Zijn er risicofactoren en signalen te herkennen? Elenoor Landsmeer - Beker
 • Hoofdstuk 5 - De rol van de politie in zaken van ernstig huiselijk geweld. Opsporing en aanhouding. Martine P. van Driel – Keur
 • Hoofdstuk 6 - Kindermishandeling en strafrecht. Jeannette Bruins
 • Hoofdstuk 7 - Samenwerking tussen onderwijs en zorg. Mogelijkheden ter voorkoming van geweld dat leidt tot kinderdoding in gezinsverband. Gerda Kraag & Marij Bosdriesz
 • Hoofdstuk 8 - Signalering, drempels bij het melden en samenwerking. Ben Rensen
 • Hoofdstuk 9 - Psychotherapie bij geweld in het gezin. Martine Groen
 • Hoofdstuk 10 - Kwetsbaarheid van kinderen. Jan Willems
 • Hoofdstuk 11 - Waarom moeders doden. Over “slechte moeders” en het lot van kinderen. Gerrit Breeuwsma
 • Hoofdstuk 12 - Characteristics of maternal filicide in Buenos Aires. Maria Paula Almiron

externe linkMeer informatie en bestellen van de publicatie uitgeverij Rozenberg